Biznesa plānu izstrāde

Biznesa plāns ir pamats jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, kurā parasti tiek plānota saimnieciskā darbība kādam noteiktam laika posmam.

Biznesa plānā ir jāiekļauj finansiālie aprēķini un aprakstošā daļa, kur aprakstīti galvenie uzņēmējdarbības bloki.

Biznesa plāna struktūra var atšķirties. Tā tiek noteikta, ņemot vērā kādiem mērķiem plāns rakstīts.

Biznesa plāna optimāls apjoms varētu būt no 30 līdz 40 lappusēm un izstrādājot plānu savām vajadzībām, tā apjoms varētu būt lielāks. Tomēr, noteikt apjomu pēc lappušu skaita nav objektīvi, biežāk pieļautās kļūdas un izcilības pazīmes skatīt šeit.

Biznesa plāns dod iespēju modelēt uzņēmējdarbības attīstību uz papīra, paredzot problēmas un šķēršļus, savlaicīgi modelējot iespējamos risinājumus. Tas ļauj pārliecināties, cik reālas ir bijušas ambīcijas attiecībā uz ideju.

Būtiskākās biznesa plāna sastāvdaļas skatīties šeit.


 

 .