Grāmatvedības pakalpojumi uzņēmumiem – finansu un vadības grāmatvedība.

Unikāla iespēja, lai būtu soli priekšā konkurentiem. Plus uzņēmuma FINANSIĀLĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE VADĪTĀJIEM UN UZŅĒMĒJIEM SAPROTAMĀ VEIDĀ (tajā skaitā ieņēmumu un izdevumu pārskats pēc būtības un darbības veidiem, naudas plūsmas pārskats, pašizmaksas aprēķins un analīze, ceturkšņa pārskati un atskaites, grafiki). Katram uzņēmumam individuāla pieeja, izvēloties visoptimālāko un pieņemamāko variantu. Uzņēmuma saimnieciskās darbības datu uzskaite un grāmatošana grāmatvedības programmā, atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID. Izlases audits un grāmatvedības datu un grāmatojumu pārbaude par iepriekšējiem periodiem, grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem gadiem.

 

 .