Tabulu un datu bāžu, reģistru izstrāde, integrācija un apvienošana Excel formātā


 

 .