Saimnieciskās darbības pašizmaksa un ekonomiskā plānošana – mans redzējums, izlasiet, sajūtiet …

Bez teorijas un sarežģītiem terminiem. Kas lācītim vēderā? Ko Jums dos savas biznesa vides detalizēta pārzināšana, izmaksu kalkulācija un kontrole? Kam tieši tas nepieciešams? Atbilde – Jums, vadītāj!

Viss sākas ar ieņēmumu un izdevumu detalizētu analīzi. Lai iegūtu šos detalizētos datus, ir svarīgi, kā ieņēmumi un izdevumi tiek sagrupēti jau pašos pirmsākumos, tātad, kā dati tiek ievadīti grāmatvedības programmā. Tas nozīmē, nevis vienkārši ievadīt izrakstītos un saņemtos rēķinus, lai nodrošinātu bilances un obligāto atskaišu sagatavošanu, bet jau pēc savlaicīgi izstrādātas sistēmas tos sagrupēt – pēc nozīmes, projektiem, objektiem, uz kādiem minētais rēķins attiecināms. Attiecīgi norādot nodaļu, struktūrvienību, dažus objektus dalot vēl sīkāk, piemēram, degvielu sadalot uz automašīnām un attiecīgajiem objektiem, elektrību sadalot pa ražošanas posmiem utt., jau pie grāmatošanas visu sistematizējot. Līdzīgi rīkoties ar ieņēmumiem, izstrādājot metodiku un sistēmu, pēc kā vadās grāmatvedis. Jo, cerot, vai pat uzliekot grāmatvedim par pienākumu, pildīt ekonomista funkcijas, netiek panākts vēlamais rezultāts. Pārsvarā uzņēmumos grāmatvedis ir atbildīgs par dokumentu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par atskaišu iesniegšanu VIDam.

Norādes ir jāsniedz vadībai, sistēma jāizstrādā vadībai, vadībai ir jābūt skaidram priekšstatam, kādu informāciju viņu vēlas iegūt no grāmatveža. Ja uzņēmums izmanto labu, kas bieži vien ir arī dārga, grāmatvedības programmu, tā piedāvā fantastiskas analīzes iespējas, bet, ja šīs iespējas netiek izmantotas, tad to var uzskatīt par vējā izsviestu naudu, jo, elementāras bilances sagatavošanas funkcijas un atskaišu sagatavošanas funkcijas piedāvā pat vislētākā un vienkāršākā grāmatvedības programma.

Ja dati ir attiecīgi ievadīti un sagrupēti, tā ir bauda strādāt ar informāciju. Tas ir radošs un aizraujošs process, spēlēties ar cipariem. No apjomīgiem datu kalniem un apjomiem sagatavot kompaktu un vērtīgu kopsavilkumu, vadītājam saprotamā valodā, kas sniedz kopskatu par finanšu un saimniecisko darbību un tās aspektiem kopumā ar detalizētu pozīciju analīzi. Un, papildinot atskaiti ar aizraujošām tabulām un krāšņiem, pārskatāmiem un uztveramiem grafikiem, to lasīt ir bauda, skatīt un izprast sava uzņēmuma dinamiku pa mēnešiem, gadiem. Uzskatāmi pārredzēt vājos un stipros posmus, saprast, kurš projekts vai objekts strādā visefektīvāk, kurš ir ķēdes vājais posms.

Kāda ir izdevumu sadale, kā samazināt un optimizēt izmaksas, lai palielinātu uzņēmuma peļņu, piestrādājot pie atsevišķiem posmiem. Varbūt ir vērts kādu posmu vai saražoto produktu slēgt, pārdalot resursus uz rentablākajiem, varbūt pienācis laiks ieviest jaunu produktu, kura plānošanu un paredzamo peļņu aprēķināt palīdzēs detalizēta esošo izmaksu analīze.

Tātad, uz esošās detalizētās analīzes bāzes plānot nākamo periodu ieņēmumus, izdevumus, izstrādāt attīstības stratēģiju, plānot uzņēmuma peļņu.

Vadītāj, ļauj, lai informācija, kas jau tā pat ir Jūsu rīcībā, strādā Jūsu labā un kalpo par uzticamu ceļvedi attīstības ceļā un palielina Jūsu peļņu!

Piemēram, svarīgi zināt, cik izmaksā katra konkrēta produkta novešana līdz pārdošanai, vai tas būtu galds un krēsls mēbeļu ražošanā, vai konkrēts pārtikas produkts pārtikas ražošanā, ņemot vērā visas tiešās izmaksas, sākot no kancelejas precēm, sakaru izdevumiem, darba algām utt., un beidzot ar tiešo izejvielu izmaksām, tehnoloģisko iekārtu un pat konkrētu līniju izmaksām, iekļaujot elektrību, iekārtu uzturēšanu, remontu, resursu un amortizācijas izmaksas.

Šādu rezultātu var panākt, pakāpeniski un sistemātiski izzinot un aprakstot tehnoloģiskos procesus, salikt visu uz papīra, zīmējot shēmas, plānojot metodes un pieņēmumus. Secīgi uzskaitot un grupējot datus atbilstoši shēmām un metodikai, analizējot plānotos rādītājus ar faktiskajiem, analizējot naudas plūsmu pa pozīcijām.

Tas ir process, kas nekad nebeidzas, tam vienmēr būs iespējams veikt uzlabojumus. Iespējama nepārtraukta pilnveidošana, analīze, plašs skatījums, loģiskā domāšana, ekonomista skatījums un grāmatvedības pārzināšana.

Un, tas ir tieši tas, ar ko es nodarbojos, kas man patīk un aizrauj. Tas ļauj man būt kustībā, uzzināt un izzināt jaunas lietas, izdomāt jaunas metodes, pielietot savas zināšanas un iegūto pieredzi jaunu lietu radīšanā. Es mīlu savu darbu.

Nu tā, tāds ir mans skatījums uz uzņēmuma ekonomisko plānošanu un pašizmaksas analīzi.

Ja Jums ir radusies sajūta, ka Jūsu uzņēmumā nepieciešamas pārmaiņas vai saimnieciskās darbības pārskatīšana, zvaniet vai rakstiet, labprāt iesaistīšos interesantos projektos!

Tālr:26104721

sanita@biznesaizaugsme.lv

0
             

 .