Kad un kā jāreģistrē saimnieciskā darbība?

  1. Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.
  2. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību un profesionālo darbību.
  3. Fiziskās personas darbība ir kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: 

  • darījumu regularitāte un sistemātiskums (trīs un vairāk darījumi taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumi trijos taksācijas periodos); 
  • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro taksācijas gadā, izņemot ienākumus no personīgā īpašuma; 
  • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Tātad, ja vēlaties pārdot savas preces vai pakalpojumus, Jums jāreģistrē VID sava darbība. Tas nebūt nav sarežģīti, ja šajā procesā kaut mazliet iedziļinās. Arī ieņēmumu un izdevumu uzskaite ar mazu darījumu apjomu ir ļoti vienkārša. Augot apjomiem un ieņēmumiem jau var meklēt grāmatveža pakalpojumus.

Šeit būs saites uz VID materiāliem.

https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_sd_2812.pdf


Kā reģistrēt SD EDS VID?

Skaidrojošs materiāls šobrīd ir tapšanas stadijā, tādēļ, ja nepieciešams iegūt palīdzību jau tagad, aizpildi un nosūti formu!


Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu “Uzdot jautājumu VID”.

 Forma: SD reģistrācijas palīgmateriāls.

Bez maksas palīdzība tiks sniegta tikai FB grupas "AVATĀRA" dalībniekiem!


0

 .